Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

 

Екип на ДГ "Детски свят" с. Долна Липница 

 

 

-          Диянка Здравкова Лечева –  Директор на детското заведение от 2009 г. с образование – магистър и ПКС-пето, проф.опит – 27 г.

 

-          Ивелина Кирчева Киронова – Учител с образование – висше  - проф.опит 1 г.

 

-          Ваня Георгиева Кирилова -  Домакин/помощник възпитател в ДГ

 

-          Валентина Веселинова Танчева – готвач в ДГ

 

Работещ персонал нает по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“

 

-          Стефка Асенова Маринова – учител по Български език и литература

 

-          Румяна Данаилова Трифонова – помощник възпитател

 

 

 

Some Alt Text
Some Alt Text

 

Обществен съвет

 

 

-           Марияна Средкова

 

-           Галя Георгиева Вакрилова

 

-           Мария Димитрова

 

-           Зорница Танчева

 

Представител на финансиращ орган

 

-           Катя Иванова Димитрова