Ден на четенето

В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

ГОСТ НА ДЕЦАТА БЕШЕ РОСИЦА ФИЛИПОВА –

ЧИТАЛИЩЕН ДЕЕЦ  В СЕЛОТО.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРЕКРАСНИТЕ КНИЖКИ

И ИНТЕРЕСНИТЕ ПРИКАЗКИ!