Рождени дни

Прекрасни наши рожденички –

Каролина, Мария и Йанна!!!

С  много игри, песни и танци

децата празнуваха рождените  дни.

Пожелаваме им да са здрави и да изживеят

 Щастливо-слънчево детство!