Some Alt Text

40 години в с. Долна Липница

се издига замък от мечти.

Този замък детски смях побира

и много, много радост и игри.

40 години в Детската градина

израстват неуморно малките деца,

порастват бързо и отлитат

към бъдещето на своята страна.