Some Alt Text
Some Alt Text

       Първите сведения за съществуване на Детска градина в с. Долна Липница датират от далечната 1937 година. Тогава Детската градина е отворила врати като Лятна Детска Градина/ЛДГ/ и се е помещавала в сградата на местното училище. Като ЛДГ е съществувала от 1937 до 1956 г. Първи учителки са: Бистра Йорданова, Невена Донева.

След 1956 г. ЛДГ е преобразувана в Полудневна Детска градина/ПДГ/ и е продължила да се помещава в сградата на училището.

През 1964 г. ПДГ е преместена от сградата на училището в двора на днешната ДГ, но в стара частна сграда. Така е просъществувала до 1973 г.

През 1957 г. ПДГ е преобразувана в Целодневна Детска градина. В големият двор, децата и персонала са отглеждали зеленчукова градина с учебна цел и за помощ на храната в кухнята. През годините децата са започнали да се увеличават и се стига до нужда от нова сграда.

През 1982 г. е открита новата днешна сграда, съвременна и отоплявана с парна инсталация. Сградата е с две крила, обособена за две групи от по 25 деца и така започва да работи. Директор на новата Детска градина е Мария Павлова, а учителки Вилиана Стефанова, Мария Захариева, Милида Цветкова, Румяна Трифонова.

В периода от 1982 г. до 1991г. Детската градина продължава да работи с две разновъзрастови групи.

С времето децата в селото намаляват и от 1994  г. в ЦДГ заработва с една смесена група с брой на децата между 16 и 20.

През всички години от как съществува Детска градина в селото ние отбелязваме различни празници.

Празнуваме Първия учебен ден, Есен Златокоса, Нова година, Баба Марта, Осми Март, Първа пролет,  Изпращане на първокласниците, Първи юни, Ден на Ботев, Рождени дни на децата, а напоследък се включваме и във фолклорни празници на околните села. Някои от празниците изнасяме в Центъра на селото, други празнуваме в ДГ, други пък празнуваме съвместно с Читалището и Пенсионерския клуб.

От 2015 година децата участват във фолклорните фестивали, организирани от Читалищата на с. Долна Липница, с. Горна Липница, с. Паскалевец. Участие имаме и в Празника на с. Патреш – „Нашите деца хубави“.

През м. май на 2017 г, децата ни взеха участие в традиционния за гр. Павликени –„ Празник на яйцето“.

През 2012 г. отбелязахме 30-години от откриване на новата сграда на Детската градина. През същата година по План на РУО В.Търново изнесохме Открита практика заедно с Издателство“АНУБИС“. Интереса бе голям и Детската градина посетиха много колеги от Област В.Търново.

От 3-4 години Нашата Детска градина се обособи като средищна.

Детските градини в съседните села са закрити и родителите на децата ги записват при нас. В тази наша задача през учебно време ни помагат автобусите на СУ“Бачо Киро“ гр. Павликени. Сутрин и вечер, те пътуват до населените места за да извозват ученици към СУ“Бачо Киро“ и по маршрута возят и нашите деца до Детската градина/съответно с придружител от наша страна/.

От  учебна 2017/2018 година Детската ни градина посещават и деца от съседното село Обединение, което е в друга Община/П.Тръмбеш/. Това за нас и за родителите на децата няма значение, важно е децата да пътуват до най-близкото населено място в което има детска градина. Отново в помощ са автобусите на СУ“Бачо Киро“ гр. Павликени.

 

В общественото пространство Детското заведение се утвърди  като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, Като среда за културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество и съмишленик и партньор на деца-родители-учители.

-мястото, където детето се чувства щастливо, защитено, разбрано и подкрепено,

-институция осигуряваща условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на деца от 2 до 7 годишна възраст

-институция гарантираща постоянен конструктивен диалог – „доверие и подкрепа на родителите в името на децата и за децата,

-институция подкрепяща потенциалите и възможностите на всяко дете, създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие

-институция мотивираща учителите да реализират в най-висока степен уменията си за да възпитава, социализира и обучава децата в пряко сътрудничество с родителите,

- институция поставяща детето в центъра на всяка своя мисъл и дело.

Some Alt Text
Some Alt Text

 

ДГ "Детски свят" с. Долна Липница 

Some Alt Text